Om verksamheten

"Innanför det gamla valsverkets väggar finns ett kulturhus fyllt av upplevelser, en plats för nyskapande utställningar och kreativa möten. Förr präglades miljön av tungt arbete, idag är det en spännande skärningspunkt där kultur och industriarv möts i Bergslagen."Konsthallen MEKEN är en plats för att uppleva samtidskonst, design och hantverk i centrala Smedjebacken i södra Dalarna. Konsthallen ligger i valsverkets gamla mekaniska verkstad, en vacker hall vid Kyrkogatan, bara ett stenkast från stålverket som dominerat ortens yrkesliv i över 150 år. Miljön som förr präglades av hårt arbete, är idag en brännpunkt för kultur och industriarv i Bergslagen.
HISTORIK


Den 15 september 1856 valsades det första stycket smält järn i valsverket i Smedjebacken. Orsaken till att valsverket anlades var att de gamla bruken Hagge, Nyhammar och Grängshammar behövde investera i den nya valsverkstekniken.


Platsen för det nya valsverket, vid forsen vid Kolbäcksåns utlopp i sjön Barken, var perfekt. Vattenfallet gav tillräckligt med kraft för att kunna driva verket.

Initiativtagare till Smedjebackens valsverk och Walsverksbolagets bildande var Axel Nordlander, ägaren till Hagge Bruk. Familjen fanns med bland ägarna ända fram till 1950-talet. Platsen där valsverket byggdes och utvecklades var tidigare platserna för Västansjö hytta och By Smedja, verksamheter som även de varit beroende av vattenkraften och som drivits sedan 1500-1600-talen.


Den byggnad som nu huserar konsthallen MEKEN har tidigare varit en mekanisk verkstad, helt enkelt en reparationsverkstad för valsverkets behov. Men husets historia är äldre än så. Det var från allra första början ett kolhus tillhörande By Smedja. Själva stommen till kolhuset, de så kallade kolhuspelarna, finns fortfarande kvar i väggarna.


Sommaren 2006 firades valsverkets 150-årsjubileum. Ovako Bar AB ställde i ordning den gamla mekaniska verkstaden som stått oanvänd under en längre tid. En både invändig och utvändig restaurering gjordes. I samverkan med Johan Ahlbäckstiftelsen och Smedjebackens kommun fylldes MEKEN med utställningar och andra kulturevenemang. Idag bedrivs MEKEN som en konst- och kulturhall i regi av kulturförvaltningen i Smedjebackens kommun.


BESÖK OSS:


Kyrkogatan 12, Smedjebacken


Telefon: 0240-66 88 85


mail: info@mekensmedjebacken.se


POSTADRESS:


Smedjebacken Kommun


Kulturförvaltningen/MEKEN


777 81 Smedjebacken


SOCIALA MEDIER:


Facebook: @MEKENSMEDJEBACKEN


Instagram: @MEKENSMEDJEBACKEN