Skip to content

Utställningar

 

Kommande utställning 3

Ordverkstad


Vernissage
Lördag 24 mars 2018
Kl. 13-14
Kl. 14-16 Werner Aspenströmsällskapets årsmöte

I vårens utställning undersöker konstnären Magnus Lönn relationen mellan ord och ting. Utställningen som pågår den kommande månaden uppmärksammar också poeten, dramatikern och författaren Werner Aspenström som föddes i byn Torrbo i Smedjebacken för 100 år sedan.

Ytterligare information publiceras inom kort.

 

 

Tidigare

Ahlbäck 2017, webb
Erik Styrbjørn Pedersen
Ahlbäckpristagare 2016

8 oktober – 5 november 2017
 
torsdag-fredag kl. 12-16
lördag-söndag   kl. 12-15
 
Stängt: torsdag 19 oktober

Fri entré

Höstens separatutställning på MEKEN visar måleri av den danske konstnären Erik Styrbjørn Pedersen. Med sitt långsiktiga fokus på miljöerna där arbete utförs är han en av samtidens största arbetarmålare både i hemlandet och internationellt.

Redan från början var ett av hans huvudsakliga intresseområden folklivsskildringar och bl.a. genom bildserier av människors vardag närmade han sig det som skulle komma att bli hans huvudsakliga motivsfär. I samband med en utställning på Ringkøbing Museum 1986 var han på väg för att skissa i hamnen när han passerade stadens varv. Det utövade en sådan dragningskraft att han gick in för att fråga om han fick skildra det som pågick där. Miljön med enorma svetshallar som inneslöt storskaliga former och maskiner var överväldigande. De följande dagarna skapades en svit målningar. Som en förlängning av den ögonblickliga inspirationen uppstod också insikten att en hel industrivärld låg öppen att skildras.

Eftersom människor tillbringar den största delen av sin vakna tid på arbete har Erik Styrbjørn Pedersens utgångspunkt varit att skildra deras vardagsliv på sina arbetsplatser. Ett ämne som visat sig oväntat kontroversiellt ännu i vår tid. Han anser att bilden av en arbetare idag symboliserar två saker som går i otakt med samtidens uppfattning om sig själv. Till att börja med står den sedan decennier stadfästa idén om att mänskligheten trätt in i informationssamhället i motsats till att visa upp den stora andelen människor som arbetar i produktionsindustrin. På det filosofiska planet drar konstnären det hela till sin spets genom att hävda att mänskligheten inte alls lämnat industrisamhället bakom sig utan istället industrialiserat alla delar av sin omvärld.

Den andra anledningen är att arbetare i många sammanhang fortfarande har ett så starkt politiskt symbolvärde att det överskuggar allt annat i bilden. Varje skildring som innehåller arbetande människor uppfattas i dessa kontexter också som en underförstådd protestbild. Själv menar konstnären att målet är att skildra människor. I ett demokratiskt system är de övriga något det politiska systemet tar hand om. Med utgångspunkt i erfarenheter hämtade från kontakter med konstpublik, kritiker och institutioner definierat Erik Styrbjørn Pedersen därför uppvisandet av arbete som konstens sista tabu.

Erik Styrbjørn Pedersen är född i 1946 i Randers på Østjylland. Han är autodidakt, men fick en betydande del av de kunskaper om färgen som medium som han skulle ha kunnat tillägna sig genom konststudier som lärling i en färghandel i uppväxtstaden.

”Style is a trap” myntades av David Bowie och är något som Erik Styrbjørn Pedersen funnit kännetecknande för sitt eget konstnärskap där han tillåtit sig att parallellt experimentera med olika stilar och uttryckssätt på skalan mellan realism och abstraktion.

Ahlbäckspriset delades ut första gången 1993 och instiftades för att uppmärksamma konstnärer som idag verkar i samma anda som Johan Ahlbäck (1895-1973). Han var under större delen av sitt liv bosatt i Smedjebacken men skildrade arbete, industrier och dess påverkan på människorna och miljön över hela landet, i Europa och Sydamerika. Läs mer om Johan Ahlbäck och Ahlbäckdagarna 6-7 oktober på Folkets Hus Smedjebacken på Smedjebackens kommuns hemsida:

www.smedjebacken.se/upplevagora/johanahlback