Skip to content

Utställningar

Bild hemsida
 
 
Identitet/ Identiteetti/ Identity
18 juni – 20 augusti 2017

Vernissage lördag 17 juni kl. 12-14

tisdag-fredag kl. 11-17
lördag-söndag kl. 11-15

stängt: 23-25 juni

Entré: 40 kr. Under 18 år fritt inträde.
(Det personliga entrékortet ger tillträde till utställningen under hela sommaren.)
 
 
För 100 år sedan, 6 december 1917 blev Finland en självständig stat. Den gemensamma historien på över 700 år är fundamentet för många av dagens förutsättningar i Sverige och Finland. Efter att ha varit ena rikshalvan i kungariket Sverige blev Finland 1809 autonomt storfurstendöme tillhörande Ryssland under Napoleonkrigen.

Från att ha varit ett folk blev människorna som levde i något av länderna där de inte hade sitt språkliga ursprung utlänningar eller minoriteter. Det gav benämningen svensk en ny innebörd och skapade finländare, finlandssvenskar, tornedalingar och sverigefinnar.

Redan under medeltiden började Bergslagens gruvor locka finska arbetare. Från Savolax utvandrade svedjebrukare som sammanstrålade i skogarna mellan Västmanland, Dalarna och Värmland under 1600-talet. Många blev nybyggare just här. Från andra världskriget och framåt flyttade finska män och kvinnor för att ta anställning vid industrierna. En av orterna de kom till var Smedjebacken. Av kommunens befolkning har över 15 % finsk anknytning.

Efter ett århundrade av självständighet vilar det finska nationsbygget på solid grund. Greppet som 1900-talets umbäranden, konfliktytor och utflyttning haft om samhället har förlorat sin kraft. Finland har hittat sin plats i Europa, stått för betydande insatser på den världspolitiska arenan och valt en kvinnlig president. Det är idag ett land som producerar arkitektur, design, industriprodukter och motorförare av världsklass.

Inför nationens nästa sekel utforskar utställningens konstnärer identitet. Tillsammans blottlägger de samhällets konstruktion och kontaktpunkterna mellan oss själva och vår omvärld, kollektiva tillhörigheter och de identifikationer vi delar med andra.

Deltar gör Charlotta Östlund, Esko Männikkö, Iiu Susiraja, Minna Palmqvist, Pekka Jylhä och Sami Parkkinen.
 
 
 
 
Identitet/ Identiteetti/ Identity
18. kesäkuuta – 20. elokuuta 2017

Avajaiset 17. kesäkuuta klo. 12-14

tiistai-perjantai klo. 11-17
lauantai-sunnuntai klo. 11-15

suljettu: 23-25. kesäkuuta

Pääsymaksu: 40 kruunua. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
(Henkilökohtainen pääsylippu on voimassa koko kesän ajan.)
 
 
Suomi itsenäistyi 100 vuotta sitten, 6. joulukuuta 1917. Ruotsin ja Suomen yli 700 vuotta kestänyt yhteinen historia on luonut perustan monille nykypäivän edellytyksille sekä Ruotsissa että Suomessa. Oltuaan Ruotsin kuningaskunnan toinen puolikas Suomesta tuli Napoleonin sotien aikaan vuonna 1809 Venäjälle kuulunut autonominen suuriruhtinaskunta.

Saman kansan jäsenistä tuli siten ulkomaalaisia tai vähemmistöä siinä maassa, jonka kieliyhteisö oli heille vieras. Ruotsalaisuuden käsite sai siten uuden sisällön ja samalla syntyivät käsitteet suomalaiset, suomenruotsalaiset, tornionlaaksolaiset ja ruotsinsuomalaiset.

Bergslagenin kaivokset alkoivat jo keskiajalla houkutella suomalaisia työntekijöitä. Savosta muutti Ruotsiin kaskenviljelijöitä, jotka kerääntyivät 1600-luvulla Västmanlandiin, Taalainmaalle ja Värmlantiin. Monista tuli näiden alueiden uudisasukkaita. Toisen maailmansodan jälkeen Suomesta alkoi muuttaa miehiä ja naisia Ruotsiin teollisuuden palvelukseen, muun muassa Smedjebackeniin. Kunnan väestöstä yli 15 %:lla on suomalaistausta.

Sata vuotta kestäneen itsenäisyyden jälkeen Suomen yhteiskunta lepää vakaalla pohjalla. Yhteiskuntaa 1900-luvulla koetelleet vaikeudet, konfliktit ja maastamuutto ovat väistyneet. Suomi on löytänyt paikkansa Euroopassa, tehnyt tärkeitä panostuksia maailmanpoliittisella areenalla ja valinnut naispresidentin. Tällä hetkellä Suomi on maa, joka tunnetaan maailman huippua edustavasta arkkitehtuuristaan, muotoilustaan, teollisuustuotteittaan ja rallikuskeistaan.

Näyttelyn taiteilijat tutkivat suomalaista identiteettiä kansakunnan seuraavaa satavuotiskautta ajatellen. Yhdessä he paljastavat yhteiskunnan rakenteen ja meidän itsemme ja ympäristömme väliset yhtymäkohdat, yhteisölliset sidonnaisuudet sekä muiden kanssa jakamamme identifikaatiot.

Osallistujat ovat Charlotta Östlund, Esko Männikkö, Iiu Susiraja, Minna Palmqvist, Pekka Jylhä ja Sami Parkkinen.