Skip to content

Utställningar

 
Lönn 2, webb

 
 
Ordsaker av Magnus Lönn
och en berättelse om den 100-årsjubilerande Werner Aspenström

25 mars – 22 april 2018

torsdag-fredag kl. 12-16
lördag-söndag kl. 12-15

Stängt fredag 30 mars

Fri entré
 
 
Den här våren visas Ordsaker av Magnus Lönn. Utställningen är ett av evenemangen under jubileumsåret 2018 som firar att det i år är 100 år sedan poeten Werner Aspenström föddes i byn Torrbo i Smedjebackens kommun.

Magnus Lönns föremål kan hittas i gränslandet mellan ord och bild. Tilltalet de har är naturligt för barns våglängd även om hans utställningar även riktar sig till en vuxen publik. Att det är så tror han själv kan bero på att barn ännu inte anpassats till ett abstrakt tänkande eller hunnit uppfatta vad som ska betraktas som möjligt och omöjligt.

I Ordsaker skapar Magnus Lönn sin en egen dimension där han visuellt experimenterar med språket och dess betydelser. Vardagliga saker vi har omkring oss skapar bokstäver och ord. Effekterna blir helt annorlunda i jämförelse med tecknen från ett standardiserat typsnitt. Här utmanas betraktaren att också se språket och orden istället för att stanna vid innehållet i den vanliga hastiga genomläsningen av en text.

Sättet att vända på och omforma ord och tankesätt delar Magnus Lönn med Werner Aspenström. Där Lönn använder form för att skärskåda orden använder Aspenström metaforerna för att skalar bort oväsentligheterna och visa verkligheten i ett nytt ljus. Som t.ex. i Ordlekaren från diktsamlingen Sorl, 1984.

Ordlekaren livnär sig mest på rötter
ramsor, stavelser och stäv.
Emellanåt skalar han en lök.
Tåras ögat?
Aldrig.
Han tillhör sällskapet Risus Mundi.
Han skalar löken inifrån.

Tillsammans med Ordsaker visare MEKEN och Werner Aspenström-sälskapet en berättelse om poeten, författaren, dramatikern och akademiledamoten Werner Aspenström och hans inspirationskällor.

För Magnus Lönn är det en hörselskada på ena örat som har blivit en källa till inspiration och medfört ett fritt förhållningssätt i hans experimenterande. Felhörningar har öppnat för nya versioner och former av ord. Små förskjutningar och rubbningar leder till nya betydelser och brytandet av ny mark där högtidligt kan bli lågtidligt eller hundägare till stundägare.

 

 

KOMMANDE

 

Bild, webb

Florentine
Vernissage lördag 20 juni
21 juni – 19 augusti 2018

Under sommaren visar fotografen Helena Blomqvist sin andra separatutställning på MEKEN. I berättelsens fokus rör sig den åldrande ballerinan Florentine i ett ikoniskt urbant 1900-tals landskap. Genom en serie personliga ögonblick, parallella med avgörande historiska skeenden, framträder en tidsaxel där gränserna mellan nu och då upphör.

Med kamerans hjälp flyttar Helena Blomqvist sina scener bit för bit till det digitala mörkrummet. Där flätas modeller, miljöer och aktörer samman till en imaginär bildvärld som reflekterar föreställningar vi har om vår omvärld, samtid och historia. Mer information och tider publiceras inom kort.

 

 

TIDIGARE

 

Bild, webb 2

Erik Styrbjørn Pedersen
Ahlbäckpristagare 2016

8 oktober – 5 november 2017
 
torsdag-fredag kl. 12-16
lördag-söndag   kl. 12-15
 
Stängt: torsdag 19 oktober

Fri entré

Höstens separatutställning på MEKEN visar måleri av den danske konstnären Erik Styrbjørn Pedersen. Med sitt långsiktiga fokus på miljöerna där arbete utförs är han en av samtidens största arbetarmålare både i hemlandet och internationellt.

Redan från början var ett av hans huvudsakliga intresseområden folklivsskildringar och bl.a. genom bildserier av människors vardag närmade han sig det som skulle komma att bli hans huvudsakliga motivsfär. I samband med en utställning på Ringkøbing Museum 1986 var han på väg för att skissa i hamnen när han passerade stadens varv. Det utövade en sådan dragningskraft att han gick in för att fråga om han fick skildra det som pågick där. Miljön med enorma svetshallar som inneslöt storskaliga former och maskiner var överväldigande. De följande dagarna skapades en svit målningar. Som en förlängning av den ögonblickliga inspirationen uppstod också insikten att en hel industrivärld låg öppen att skildras.

Eftersom människor tillbringar den största delen av sin vakna tid på arbete har Erik Styrbjørn Pedersens utgångspunkt varit att skildra deras vardagsliv på sina arbetsplatser. Ett ämne som visat sig oväntat kontroversiellt ännu i vår tid. Han anser att bilden av en arbetare idag symboliserar två saker som går i otakt med samtidens uppfattning om sig själv. Till att börja med står den sedan decennier stadfästa idén om att mänskligheten trätt in i informationssamhället i motsats till att visa upp den stora andelen människor som arbetar i produktionsindustrin. På det filosofiska planet drar konstnären det hela till sin spets genom att hävda att mänskligheten inte alls lämnat industrisamhället bakom sig utan istället industrialiserat alla delar av sin omvärld.

Den andra anledningen är att arbetare i många sammanhang fortfarande har ett så starkt politiskt symbolvärde att det överskuggar allt annat i bilden. Varje skildring som innehåller arbetande människor uppfattas i dessa kontexter också som en underförstådd protestbild. Själv menar konstnären att målet är att skildra människor. I ett demokratiskt system är de övriga något det politiska systemet tar hand om. Med utgångspunkt i erfarenheter hämtade från kontakter med konstpublik, kritiker och institutioner definierat Erik Styrbjørn Pedersen därför uppvisandet av arbete som konstens sista tabu.

Erik Styrbjørn Pedersen är född i 1946 i Randers på Østjylland. Han är autodidakt, men fick en betydande del av de kunskaper om färgen som medium som han skulle ha kunnat tillägna sig genom konststudier som lärling i en färghandel i uppväxtstaden.

”Style is a trap” myntades av David Bowie och är något som Erik Styrbjørn Pedersen funnit kännetecknande för sitt eget konstnärskap där han tillåtit sig att parallellt experimentera med olika stilar och uttryckssätt på skalan mellan realism och abstraktion.

Ahlbäckspriset delades ut första gången 1993 och instiftades för att uppmärksamma konstnärer som idag verkar i samma anda som Johan Ahlbäck (1895-1973). Han var under större delen av sitt liv bosatt i Smedjebacken men skildrade arbete, industrier och dess påverkan på människorna och miljön över hela landet, i Europa och Sydamerika. Läs mer om Johan Ahlbäck och Ahlbäckdagarna 6-7 oktober på Folkets Hus Smedjebacken på Smedjebackens kommuns hemsida:

www.smedjebacken.se/upplevagora/johanahlback