Skip to content

Utställningar

KOMMANDE

 

Bild, webb

 

Florentine

Vernissage lördag 20 juni

21 juni – 19 augusti 2018

tisdag–fredag kl. 11-17
lördag–söndag kl. 11-15
(stängt: 22–24/6)

 

Under sommaren visar fotografen Helena Blomqvist sin andra separatutställning på MEKEN. I berättelsens fokus rör sig den åldrande ballerinan Florentine i ett ikoniskt urbant 1900-tals landskap. Genom en serie personliga ögonblick, parallella med avgörande historiska skeenden, framträder en tidsaxel där gränserna mellan nu och då upphör.

Med kamerans hjälp flyttar Helena Blomqvist sina scener bit för bit till det digitala mörkrummet. Där flätas modeller, miljöer och aktörer samman till en imaginär bildvärld som reflekterar föreställningar vi har om vår omvärld, samtid och historia. Mer information publiceras inom kort.

 

 

TIDIGARE

 

Utställning, webb

Ordsaker av Magnus Lönn
och en berättelse om den 100-årsjubilerande Werner Aspenström

25 mars – 22 april 2018

torsdag-fredag kl. 12-16
lördag-söndag kl. 12-15

Stängt fredag 30 mars

Fri entré

 

Den här våren visas Ordsaker av Magnus Lönn. Utställningen är ett av evenemangen under jubileumsåret 2018 som firar att det i år är 100 år sedan poeten Werner Aspenström föddes i byn Torrbo i Smedjebackens kommun.

Magnus Lönns föremål kan hittas i gränslandet mellan ord och bild. Tilltalet de har är naturligt för barns våglängd även om hans utställningar även riktar sig till en vuxen publik. Att det är så tror han själv kan bero på att barn ännu inte anpassats till ett abstrakt tänkande eller hunnit uppfatta vad som ska betraktas som möjligt och omöjligt.

I Ordsaker skapar Magnus Lönn sin en egen dimension där han visuellt experimenterar med språket och dess betydelser. Vardagliga saker vi har omkring oss skapar bokstäver och ord. Effekterna blir helt annorlunda i jämförelse med tecknen från ett standardiserat typsnitt. Här utmanas betraktaren att också se språket och orden istället för att stanna vid innehållet i den vanliga hastiga genomläsningen av en text.

Sättet att vända på och omforma ord och tankesätt delar Magnus Lönn med Werner Aspenström. Där Lönn använder form för att skärskåda orden använder Aspenström metaforerna för att skalar bort oväsentligheterna och visa verkligheten i ett nytt ljus. Som t.ex. i Ordlekaren från diktsamlingen Sorl, 1984.

Ordlekaren livnär sig mest på rötter
ramsor, stavelser och stäv.
Emellanåt skalar han en lök.
Tåras ögat?
Aldrig.
Han tillhör sällskapet Risus Mundi.
Han skalar löken inifrån.

Tillsammans med Ordsaker visare MEKEN och Werner Aspenström-sälskapet en berättelse om poeten, författaren, dramatikern och akademiledamoten Werner Aspenström och hans inspirationskällor.

För Magnus Lönn är det en hörselskada på ena örat som har blivit en källa till inspiration och medfört ett fritt förhållningssätt i hans experimenterande. Felhörningar har öppnat för nya versioner och former av ord. Små förskjutningar och rubbningar leder till nya betydelser och brytandet av ny mark där högtidligt kan bli lågtidligt eller hundägare till stundägare.