KOMMANDE


FALNANDE SPRÅK

UR FINNSKOGEN

18 juni–28 augusti 2022

Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström, Therése Olsson.


FALNANDE SPRÅK

UR FINNSKOGEN
18 juni–28 augusti 2022

Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström, Therése Olsson.


Vandringsutställningen Falnande språk – ur Finnskogen vill följa de historiska spåren av svedjebrända utmarker och förgrena sig i genljudet av de röster som den skogsfinska migrationsrörelsen bar med sig hit en gång. Nu är de röster i ett språk där tungorna har tystnat, med ett begrepp om våra omgivningar som riskerar att glida ifrån oss helt. Ett språk i förhållande till naturen som gjorde det möjligt att leta sig fram och bryta ny mark i 1600-talets många gränsskogar, men som sedan trängdes undan och försvenskades med tiden. Kvar finns otydliga minnen bevarade i arkivhandlingar och dagboksanteckningar, i husgrunder och byggnadskroppar som kan vittna om en annan tid, bland registrerade föremål och arkeologiska fynd och i de skogsfinska ortnamn som fortfarande sprider sig genom Mellansveriges geografi.

Det är i relation till dessa minnesfragment som utställningens samlade konstnärskap har navigerat när de har rört sig mellan de öar av finnskog som flyter ut över landskapen i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Genom sina konstnärliga fältstudier har de kunnat notera hur dessa landskap har formats av ett historiskt flöde av kroppar, kunskaper och kapital. Och hur detta flöde kunde svara mot den svenska statens kolonisationspolitiska intressen, men också bli ett sätt att fly undan de nödår och ekologiska kriser, den markbrist och de väpnade konflikter som präglade den dåvarande östra rikshalvan av Sverige.

Här har konstnärerna närmat sig det svedjebruk, de hantverkstraditioner, den arkitektur och mytologi som ofta har fått skildra skogsfinnarnas historia. Men konstnärernas praktiker och sätt att förhålla sig till detta arv stannar inte vid någon illustrativ tillbakablick. Deras gestaltningar i fotografi, skulptur, installation och rörlig bild kan istället betraktas som ett performativt förhandlande med detta historiska material och bjuda in till en vidare reflektion där finnskogen fungerar som en utgångpunkt också i läsningen av vår egen tid.


Genom att sammanfläta olika tider och lager av perspektiv vill utställningen öppna upp för dialoger kring de maktstrukturer, koloniala förhållanden och tolkningsföreträden som genom historien har bidragit - och fortfarande bidrar - till undanträngningar av identiteter och språkliga betoningar och nyanser i våra begrepp om världen. I ljuset av den skogsfinska språkdöden, och med tanke på att gränserna för våra språk också innebär en begränsning av vilka världar som vi kan föreställa oss framöver, vill utställningen aldrig sluta sig kring en enda berättelse, utan göra rum för en mångfald av röster och praktiker som gör att vi kan fortsätta att läsa, hitta i och begripa de föränderliga landskap som vi omger oss av.

 

Erik Anderman

Utställningens curator

Tidigare på konsthallen:

VERNISSAGE


Ahlbäckprisutställningen
med 2019-års pristagare
Helene Schmitz.
OBS! Föranmälan krävs!


Lördag 10 oktober kl. 13–16


VERRNISSAGE:


Föranmälan krävs!

Vi släpper 30 bokningsbara platser 

till vernissagen för sommarens utställning "Någonting är på gång".


Lördag 13 juni kl. 14–16

Filmvisning+ Föredrag:


Visning av konstdokumentären YARN med efterföljande föredrag av författaren Frida Arnqvist Engström om den textila gatukonsten och dess gräsrotsrörelser.


1 februari 2020 
kl. 14–16

Föredrag+workshop:


VirkaDygnetRunt (Maria Yvell) håller workshop i gerillaslöjd
och föredrag om slöjdaktivism
och kollektivt hantverk.


11 januari 2020 
kl. 14–16

 FORMVECKAN 

 Livegraffiti 

Vi har bjudit in Konstnärsduon

Framkonst, att utsmycka

-Smedjebacksväggen-

 

7 oktober kl. 15


Finissage:

Utställningen Från gatan avslutas
i skateboardens tecken med fri åkning, fotografi-utställning av vinterns åkning och annat.
Håll utkik i sociala medier!


Söndag 1 mars kl. 12–16

SPORTLOV-EXTRA:


Under sportlovet utökar vi öppethållandet med fri åkning
av skateboard!


Öppet: Onsdag–fredag kl. 14–17
söndag kl. 12–16

Filmvisning+samtal


Visning av den banbrytande konstdokumentären Style Wars. Efteråt hålls ett föredrag om dess efterklang av Jacob Kimvall (fil. dok. i konstvetenskap vid Sthlm Uni.)


8 februari 2020 

kl. 14–16.30

 KONSTKOLLO 

  

 9–12 augusti 2021


 KONSTKOLLO 

  

 10–14 augusti 2020


World Art Day


Vi firar World Art Day och hyllar konsten utomhus med säkra
avstånd till varandra. Prova på att måla på den allmänna väggen!


15 april kl. 13–16