Om MEKEN

Konsthallen MEKEN är en plats för samtidskonst, design och hantverk i centrala Smedjebacken i södra Dalarna.


Här visas utställningar med svenska och internationella konstnärer som presenterar en bred palett av uttryck, material och tekniker. Konsthallen visar mellan tre och fyra utställningar varje år med olika inbjudna aktörer - ofta temabaserade grupputställningar och även separatutställningar med särskilda konstnärskap. 

Utöver utställningar arbetar konsthallen med pedagogisk verksamhet i form av workshops under skolledigheter och lov men också i Skapande Skola-projekt, där barn och unga får chans att träffa och arbeta ihop yrkesverksamma konstnärer i olika workshops, många gånger med gemensam visning av den utställning vi visar just då i konsthallen.


Tillsammans med Johan Ahlbäckstiftelsen, presenterar vi årligen en utställning med mottagaren av Ahlbäckspriset. Ett pris instiftat i konstnären Johan Ahlbäcks namn och som delas ut till en konstnär varje år som skildrar arbetarkultur, arbetslivsmiljöer och arbetarklass. 
Sedan 2019 delar stiftelsen också även ut ett vistelsestipendie till unga konstnärer för att skildra arbetskonsten.


Konsthallen ligger i Smedjebackens valsverks gamla mekaniska verkstad, en vacker hall vid Kyrkogatan, bara ett stenkast från stålverket som dominerat ortens yrkesliv i över 150 år. Miljön som förr präglades av hårt arbete, är idag en brännpunkt för kultur och industriarv i Bergslagen."Innanför det gamla valsverkets väggar finns ett kulturhus fyllt av upplevelser, en plats för nyskapande utställningar och kreativa möten. Förr präglades miljön av tungt arbete, idag är det en spännande skärningspunkt där kultur och industriarv möts i Bergslagen."BAKGRUND

Den 15 september 1856 valsades det första stycket smält järn i valsverket i Smedjebacken. Orsaken till att valsverket anlades var att de gamla bruken Hagge, Nyhammar och Grängshammar behövde investera i den nya valsverkstekniken.


Platsen för det nya valsverket, vid forsen vid Kolbäcksåns utlopp i sjön Barken, var perfekt. Vattenfallet gav tillräckligt med kraft för att kunna driva verket.

Initiativtagare till Smedjebackens valsverk och Walsverksbolagets bildande var Axel Nordlander, ägaren till Hagge Bruk. Familjen fanns med bland ägarna ända fram till 1950-talet. Platsen där valsverket byggdes och utvecklades var tidigare platserna för Västansjö hytta och By Smedja, verksamheter som även de varit beroende av vattenkraften och som drivits sedan 1500-1600-talen.


Den byggnad som nu huserar konsthallen MEKEN har tidigare varit en mekanisk verkstad, helt enkelt en reparationsverkstad för valsverkets behov. Men husets historia är äldre än så. Det var från allra första början ett kolhus tillhörande By Smedja. Själva stommen till kolhuset, de så kallade kolhuspelarna, finns fortfarande kvar i väggarna.

Sommaren 2006 firades valsverkets 150-årsjubileum. Ovako Bar AB ställde i ordning den gamla mekaniska verkstaden som stått oanvänd under en längre tid. En både invändig och utvändig restaurering gjordes. I samverkan med Johan Ahlbäckstiftelsen och Smedjebackens kommun fylldes MEKEN med utställningar och andra kulturevenemang. Idag bedrivs MEKEN som en konst- och kulturhall i regi av kulturförvaltningen i Smedjebackens kommun.

BESÖK OSS:

Aktuella öppettider för utställningen.
(Tider då skateboardåkning också är tillåten).

Onsdag kl. 13-17 (fri åkning kl. 14-17)

Torsdag kl. 13-17

Fredag kl. 13-17 (fri åkning kl. 14-17)

Lördag kl. 12-16

Söndag kl. 12-16 (fri åkning kl. 13-16)

Kyrkogatan 12
777 31 Smedjebacken


Telefon: 0240-66 00 00


mail: info@mekensmedjebacken.se

POSTADRESS:

Smedjebacken Kommun

Kultur & Biblioteks-avdelningen/ Konsthallen MEKEN

Vasagatan 17

777 81 Smedjebacken


Följ oss i sociala medier @mekensmedjebacken!

Verksamheten drivs av:

i ett samarbete med: