Helene Schmitz
Ahlbäckpristagare 2019

10 oktober – 8 november 2020


I utställningen på Konsthallen Meken visar fotografen Helene Schmitz upp två serier bilder “The Forest” och “The Bedrock” från hennes tidigare projekt “Thinking Like a Mountain”. Två bildserier som Helene jobbat med under 2014. “The Forest”, i vilken en serie fotografier ingår som togs 2014 efter den stora skogsbranden i Västmanland då oersättliga naturvärden brann upp, människor och djur evakuerades och nära 14 000 hektar skog förstördes. Alla minns vi den sommaren med den sommarens många skogsbränder och påtagliga klimatförändringar i åtanke som troligtvis kommer vara mer vanligt förekommande under en lång tid framöver. I dessa två bildserier har Helene Schmitz valt att utforska fyra former av naturresursutvinning i Sverige och på Island. Det handlar om skogen och berggrunden. Projektet i sin helhet tematiseras bla utifrån dessa två naturresurser och minner i sitt upplägg om en cykel, ett musikstycke komponerat med teman och variationer och om en sorgesång. I sitt mångbottnade projekt refererar Helene till drömmen om en vildmark orörd av människan. Både skog och gruvdriften har präglat landskapet i och runt om Dalarna och Bergslagen. Vi tror att miljön i konsthallen i kombination med Helenes verk ska föra fram den rätta känslan, och tillsammans med tankarna bakom dem, ska inspirera till nya reflektioner och perspektiv på människans förhållande till naturen och på naturresursutvinning. Bilderna i utställningen är fotograferade i brandområdet i Västmanland, produktionsskog i Älvdalen i Dalarna och Aitikgruvan i Gällivare. Fotografen Helene Schmitz mottog Johan Ahlbäckpriset 2019; ett pris som består i både en prissumma och en separatutställning på Konsthallen Meken.


Helene Schmitz är född 4 maj 1960 i Stockholm är en svensk konstfotograf.
Hon är verksam både i Sverige och internationellt och har haft separatutställningar i bland annat Sverige, Frankrike och USA. I tidigare fotografiska
serier har Schmitz intresserat sig för upplysningens naturfilosofer. Hennes
senare arbeten kan betraktas som meditationer över hur upplysningens
tänkande manifesterar sig i vår tids landskap.

Helene Schmitz är idag en av Sveriges mest uppmärksammade konstfotografer. Hennes
verk, utställningar och böcker väcker stort och berättigat intresse, både nationellt och internationellt. Med sina anslående och uttrycksfulla fotografier har hon på senare år aktivt och målmedvetet undersökt människans komplicerade förhållande till naturen, till tid, förgänglighet och rumslighet.