Saadia Hussain

BE–LONGINGS

Separatutställning

27/5-20/8 2023


Vernissage 27 maj kl.14
Anders Kilström kulturutskottets vice ordförande inviger utställningen

DJ Hypercub underhåller
Vi bjuder på förfriskningarSaadia Hussain, född 18 oktober 1973 i Lahore, Pakistan, är en svensk konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog.

Den titel som Saadia Hussain har ringat in för utställningen på Meken med dess nya platsspecifika verk är BE-LONGINGS. Saadia har i valet av det engelska ordet ”belonging”, utgått från frågan vad ett hem är och en känsla av trygghet och stöd när det finns acceptans, inkludering och identitet som medlem i en viss grupp.

Saadias tillhörigheter, som på något sätt beskriver och definierar henne är värdefulla för henne och hjälper att berätta hennes historia. Tillbehör hon har ärvt, hittat, fått, köpt och som kommer att överleva henne men också genom dem kommer hon att överleva. Det är ett slags självporträtt, hennes visuella berättelse, hennes kamp och längtan efter tillhörighet.


Den här utställningen initierades för drygt två år sedan och har sedan dess präglats av perioder av reflektion, en pågående skapandeprocess och av samtal.

Vad händer när ett perspektiv förskjuts i skala eller position; när något som vanligtvis är uppåtvänt ställs uppochned? Saadia använder sig ofta avsymboler, starkafärgeroch aktuellatemanför att väcka känslor och reaktioner hos åskådaren. Hur påverkar dessa förändringar, korsningar och förskjutningar ett verks innebörd, uttryck och betraktarens upplevelser och tolkningar?


Saadias konstnärskap rymmer komplexa berättelser och får betraktaren att reflektera över traditioner, kulturer och system. Saadia aktivt arbetar med konst som verktyg för att inkludera och aktivera fler för social förändring. Hon ger en plats för människor som ofta inte har en röst i samhället. Hennes konstnärliga praktik förbinder det känslomässiga med det konceptuella och visar på en mångfald av metoder.


Genom kollektiva skapandeprocesser så skapas ett tredje rum där man möts och delar en gemensam strävan och mål. Att man utvecklas till att både synliggöra sin röst och andras. Att alla i gruppen bär ett gemensamt ansvar och utvecklas i att samarbeta och hjälper varandra och blir stärkta tillsammans,

säger Saadia Hussain.


Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och uttrycka. Hon arbetar aktivt med egna soloprojekt samt leder kollektiva konstprojekt. Hon drivs starkt av att få fler människor att upptäcka skapandets kraft och har under de senaste 5 åren lett många olika konstprojekt både i Sverige och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och utvecklat metoder samt lett processer som möjliggjort icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande och möjliggjort fler berättelser i de offentliga rummen och därmed debatten.BE-LONGINGS är en sökande utställning om att få tillhöra…

”Mina tillhörigheter är mina personliga spår från livet. Genom utställning BE-LONGINGS vill jag undersöka de fysiska och emotionella spåren som på olika sätt beskriver och berättar om mig. Jag vill mixa och maxa med de ärvda, hittade och påhittade spåren som banat min väg i sökande efter tillhörighet i Sverige och i världen…”


Tidigare (klicka på bild för mer info)

Falnande språk – Ur Finnskogen

arrangeras av Kultur Gävleborg tillsammans med samverkansparter i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

18 juni – 28 augusti 2022


Helene Schmitz

/Ahlbäckpristagare 2019

Fotoutställning med två bildserier från projektet "Thinking Like a Mountain".

10 oktober–8 november 2020

Anders Björnhager
/ Retrospektiv med måleri och objekt
(Ahlbäckpristagare 2018)

5 oktober – 3 november 2019

Stefan F Lindberg
/ "Drömmen om ett bättre liv"
(Ahlbäckspristagare 2017)

6 – 28 oktober 2018

Identitet/Identity/Identiteeti
/ Finsk samtidskonst

18 juni – 16 augusti 2017

International Print Triennal
/ Grupputställning

10 – 12 december 2017

Tillbaka till naturen

/ Grupputställning som skildrar hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och landskap, gestaltas idag.

29 maj-28 augusti 2021


Någonting är på gång

/ Grupputställning om arbetet som verksam och återvändande konstnär i Dalarna. 

13 juni–16 augusti 2020

Jubilarens Val - Konst i Dalarna
/ En konstsalong med 60-talet yrkesverksamma konstnärer i Dalarna.

7 – 15 september 2019

Helena Blomqvist
/ "Florentine"

20 juni – 19 augusti 2018

Sara Jordenö
/ Visning av filmen "Diamantfolket"

23 april 2017

Ulrika Mars

/ "Att fara"

6 oktober – 9 november 2016

Jessica Fleetwood

/Ahlbäckpristagare 2020

2 – 31 oktober 2021Från gatan
/ Hyllningsutställning till gatukonst
och kultur från det offentliga rummet

14 december 2019 – 1 mars 2020

Arbete/Existens
/ En grupputställning om arbetet - som livsinnehåll, gemenskap och hopp.

7 juni – 11 augusti 2019

Magnus Lönn

/ "Fantastik och Ordsaker"

24 mars – 23 april 2018

Transition II
/ Samlingsutställning
19 mars – 23 april 2017

Kvinnorna i arbetslivet och konsten
/ Ahlbäcksdagarna

4 – 6 oktober 2016