Kommande

Skapande skola- projekt ”HUR MÅR DU?”, våren 2022.

Utöver utställningar arbetar konsthallen Meken med pedagogisk verksamhet i form av workshops under skolledigheter och lov men också i Skapande Skola-projekt, där barn och unga får chans att träffa och arbeta ihop med yrkesverksamma konstnärer i olika workshops, många gånger med gemensam visning av den utställning vi visar just då i konsthallen.

 

Projektet/utställningen ”HUR MÅR DU?” riktar sig till elever i åk 4–9 i Smedjebackens kommun som bjuds in för att träffa och arbeta med en yrkesverksam konstnär IRYNA HAUSKA för att prata kring tema ”HUR MÅR DU?” i samband med en konstnärlig process som avslutas med elevernas egen utställning. Arbetet innefattar att få ta del av praktiska kunskaper om textil och hållbarhet för att tillsammans utforska sätt att utveckla individens färg- och formseende. Processarbetet kommer att kunna ingå i en presentation/utställning som kopplas till Konsthallen MEKEN. Efterkommande utställning projektet kan även ytterligare ämneskunniga personer bjudas/kopplas in i form av föreläsningar. Ämnen som samverkar är bild, slöjd, samhällskunskap och svenska.

Det är Kulturskolan, konsthallen Meken, Iryna Hauska/konstnär, en grundskola i Smedjebacken som bjuder in till att delta i projektet.

 

En kort beskrivning vad det involverar för teman ”HUR MÅR DU?”.

Allt fler barn mår dåligt och känner sig stressade. Dubbelt så många ungdomar lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Beräkningar visar att de flesta barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa. Det finns naturligtvis många orsaker bakom den negativa utvecklingen, men en ny rapport från Folkhälsomyndigheten pekar på att en viktig orsak tycks finnas inom skolan. Den psykiska ohälsan hos dagens elever måste tas på största allvar!


SÖKES: Strumpbyxor till konstprojekt!

För att lyckas genomföra projektet på bästa sättet, som delvis går i håll-barhetens tecken, behöver vi din hjälp. Tillsammans med elever kommer vi bygga en offentlig installation som senare kommer visas på Konsthallen MEKEN. Installationen kommer virkas på det gamla sättet med begagnade strumpbyxor som material.

Vi behöver så många strumpbyxor som möjligt i olika färger och därför ber jag dig att istället för att slänga gamla och/eller trasiga strump-byxor skänka dem till oss för att använda dem i ett konstprojekt.

Stort tack för hjälpen i förväg!

OBS! Konsthallen MEKEN har stängt för tillfället. Förberedelserna inför nästa utställning samt Skapande skola-projekt pågår. 

Vänligen lägg strumpbyxorna i en låda på Smedjebackens bibliotek (tel. 0240-66 02 80) eller
Söderbärke bibliotek (tel. 0240-66 88 80)


Falnande språk – ur Finnskogen, sommarutställning 2022.

Falnande språk – ur Finnskogen vill samla ett urval nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare till en gemensam bildningsresa genom Finnskogen. Med utgångpunkt i en nomadisk residensmodell med geografisk rörlighet vill utställningen bidra till interregionala och tvärnordiska erfarenhetsutbyten, kritiska undersökningar och en konstnärlig förståelse av de orsaker, öden och språk som har varit förknippade med den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden.

Tillsammans med residensets deltagare vill vi röra oss mellan några av Finnskogens alla historiska bygder. Hur kan vi förstå dessa platser mot bakgrund av 1500- och 1600-talets kolonisationspolitiska åtgärder, nödår och ekologiska kriser, väpnade konflikter och förflyttningar av kroppar, kunskaper och kapital? Hur kan vi närma oss detta historiska landskap, och de omständigheter som har bidragit till att forma detta nationsöverskridande ”territorium”, och ställa det i relation till senare perioder av arbetskraftinvandring och vår tids migration, segregation, språkpolitik och koloniala arv?

Falnande språk – ur Finnskogen arrangeras av Kultur Gävleborg tillsammans med samverkansparter i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Utställningen visas på konsthallen Meken sommaren 2022.

Förberedelserna inför nästa utställning samt Skapande skola-projekt pågår.Tidigare på konsthallen:

VERNISSAGE


Ahlbäckprisutställningen
med 2019-års pristagare
Helene Schmitz.
OBS! Föranmälan krävs!


Lördag 10 oktober kl. 13–16


VERRNISSAGE:


Föranmälan krävs!

Vi släpper 30 bokningsbara platser 

till vernissagen för sommarens utställning "Någonting är på gång".


Lördag 13 juni kl. 14–16

Filmvisning+ Föredrag:


Visning av konstdokumentären YARN med efterföljande föredrag av författaren Frida Arnqvist Engström om den textila gatukonsten och dess gräsrotsrörelser.


1 februari 2020 
kl. 14–16

Föredrag+workshop:


VirkaDygnetRunt (Maria Yvell) håller workshop i gerillaslöjd
och föredrag om slöjdaktivism
och kollektivt hantverk.


11 januari 2020 
kl. 14–16

 FORMVECKAN 

 Livegraffiti 

Vi har bjudit in Konstnärsduon

Framkonst, att utsmycka

-Smedjebacksväggen-

 

7 oktober kl. 15


Finissage:

Utställningen Från gatan avslutas
i skateboardens tecken med fri åkning, fotografi-utställning av vinterns åkning och annat.
Håll utkik i sociala medier!


Söndag 1 mars kl. 12–16

SPORTLOV-EXTRA:


Under sportlovet utökar vi öppethållandet med fri åkning
av skateboard!


Öppet: Onsdag–fredag kl. 14–17
söndag kl. 12–16

Filmvisning+samtal


Visning av den banbrytande konstdokumentären Style Wars. Efteråt hålls ett föredrag om dess efterklang av Jacob Kimvall (fil. dok. i konstvetenskap vid Sthlm Uni.)


8 februari 2020 

kl. 14–16.30

 KONSTKOLLO 

  

 9–12 augusti 2021


 KONSTKOLLO 

  

 10–14 augusti 2020


World Art Day


Vi firar World Art Day och hyllar konsten utomhus med säkra
avstånd till varandra. Prova på att måla på den allmänna väggen!


15 april kl. 13–16