Tillbaka till naturen

Eric Andersson, IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin


29 maj – 28 augusti 2021

 

Mitt i den oupphörliga ångesten under 2020/2021 fann människor runt om i världen tröst i naturen

och undgick den dagliga spänningen av osäkerhet genom att grunda sig i något mer varaktigt.
Den impulsen, oavsett om man längtar efter den frihet som symboliseras av naturen eller upptäcker

tillflykt i flora- och faunavärlden, kan ses i nya verk av samtida konstnärer.

För Rousseau var människan i naturtillståndet harmonisk, fri och frisk. Civilisationen däremot har

fördärvat människan. Det är från denna ståndpunkt Rousseau ofta tillskrivits slagordet ”Tillbaka

till naturen”. Rousseau använder hypotesen om ett naturligt tillstånd för att försöka svara på dessa

grundläggande frågor: Hur bildas samhällen? Vad avgör rättvis social organisation? Hur kan man

förena intressen för var och en? De frågor han reser upp i Contrat Social publicerades 1762

återklingar fortfarande idag.

I en tid av miljöförstöring och klimatförändring vill utställningen skildra hur förhållandet mellan

natur och kultur, människa och landskap, gestaltas idag. Är det ett alltigenom apokalyptiskt

landskap, sönderslitet och utnyttjat som den samtida konsten färdas i? Eller finns det i konsten

utrymme för nya utopier, där konsten kan vara med och hitta nya strategier?

Tillbaka till Naturen bjuder på måleri, installation, transdisciplinära projekt, skulptur, video och

småskalig odling.


 

I konsthallens luftiga lokaler på 600 kvm finns goda möjligheter att hålla avstånd till varandra. Öppningen sker inom de

ramar och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt för museer. Vi följer Folkhälsomyndighetens och rekommendationer

för att göra ett besök på Meken så säkert som möjligt. Håll gärna ett avstånd på minst 1,5 meter till andra besökare och

tvätta gärna händerna med handsprit varmt vatten och tvål inför och efter ditt besök hos oss.

Vi önskar att du som besökare precis som vi följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma när du är sjuk.


Tidigare på konsthallen:

VERNISSAGE


Ahlbäckprisutställningen
med 2019-års pristagare
Helene Schmitz.
OBS! Föranmälan krävs!


Lördag 10 oktober kl. 13–16


VERRNISSAGE:


Föranmälan krävs!

Vi släpper 30 bokningsbara platser 

till vernissagen för sommarens utställning "Någonting är på gång".


Lördag 13 juni kl. 14–16

Filmvisning+ Föredrag:


Visning av konstdokumentären YARN med efterföljande föredrag av författaren Frida Arnqvist Engström om den textila gatukonsten och dess gräsrotsrörelser.


1 februari 2020 
kl. 14–16

Föredrag+workshop:


VirkaDygnetRunt (Maria Yvell) håller workshop i gerillaslöjd
och föredrag om slöjdaktivism
och kollektivt hantverk.


11 januari 2020 
kl. 14–16

 FORMVECKAN 

 Livegraffiti 

Vi har bjudit in Konstnärsduon

Framkonst, att utsmycka

-Smedjebacksväggen-

 

7 oktober kl. 15


Finissage:

Utställningen Från gatan avslutas
i skateboardens tecken med fri åkning, fotografi-utställning av vinterns åkning och annat.
Håll utkik i sociala medier!


Söndag 1 mars kl. 12–16

SPORTLOV-EXTRA:


Under sportlovet utökar vi öppethållandet med fri åkning
av skateboard!


Öppet: Onsdag–fredag kl. 14–17
söndag kl. 12–16

 KONSTKOLLO 

 Nytt datum 

 10–14 augusti 2020


World Art Day


Vi firar World Art Day och hyllar konsten utomhus med säkra
avstånd till varandra. Prova på att måla på den allmänna väggen!


15 april kl. 13–16

Filmvisning+samtal


Visning av den banbrytande konstdokumentären Style Wars. Efteråt hålls ett föredrag om dess efterklang av Jacob Kimvall (fil. dok. i konstvetenskap vid Sthlm Uni.)


8 februari 2020 

kl. 14–16.30