Konsthallen MEKEN är en kommunal konsthall, en plats för samtidskonst, design och hantverk i centrala Smedjebacken i södra Dalarna.


Här visas utställningar med svenska och internationella konstnärer som presenterar en bred palett av uttryck, material
och tekniker. Konsthallen visar utställningar med olika inbjudna aktörer - ofta temabaserade grupputställningar och även separatutställningar med särskilda konstnärskap. 

Utöver utställningar arbetar konsthallen med pedagogisk verksamhet i form av workshops under skolledigheter och lov
men också i Skapande Skola-projekt, där barn och unga får chans att träffa och arbeta ihop yrkesverksamma konstnärer
i olika workshops, många gånger med gemensam visning av den utställning vi visar just då i konsthallen.


Tillsammans med Johan Ahlbäckstiftelsen, presenterar vi årligen en utställning med mottagaren av Ahlbäckspriset.
Ett pris instiftat i konstnären Johan Ahlbäcks namn och som delas ut till en konstnär varje år som skildrar arbetarkultur, arbetslivsmiljöer och arbetarklass. Sedan 2019 delar stiftelsen också även ut ett vistelsestipendie till unga konstnärer för
att skildra arbetskonsten.


Konsthallen ligger i Smedjebackens valsverks gamla mekaniska verkstad, en vacker hall vid Kyrkogatan, bara ett stenkast från stålverket som dominerat ortens yrkesliv i över 150 år. Miljön som förr präglades av hårt arbete, är idag en brännpunkt för kultur och industriarv i Bergslagen.Nätverk

Konstrum Bergslagen är ett samarbetsnätverk mellan konstscener i Bergslagen (Region Dalarna, Region Västmanland och Region Örebro). Mötet mellan samtida konst och unik industrihistorisk miljö ger konstupplevelsen en extra dimension. Att visa svensk och internationell samtidskonst och konsthantverk av hög kvalitet i unika industrihistoriska miljöer är det som förenar de 7 7 medlemmarna i nätverket. 
Läs mer om de olika platserna och aktuella utställningar och arrangemang genom att följa Konstrum Bergslagen på facebook.


Dalarna Art Trail är ett enande nätverk för konst- och kulturplatser runt om i region Dalarna. Medlemmar är aktiva med verksamhet året om, med undantag för några platser som håller stängt om vintermånaderna. 

Mer information finns att läsa på hemsidan för Dalarna Art Trail och vår sida på facebook.


Nätverket KLISTER är ett rikstäckande nätverk där Konsthallen Meken ingår och det utgörs av små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Nätverket samarbetar med Riksutställningar och startades 2011. KLISTER belyser samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället. Under 2014 gav KLISTER ut rapporten Inga Undantag författad av Mikael Löfgren och som bl a argumenterar för att samtidskonsthallarna har en nyckelroll i samhället för att uppfatta och formulera konstens verkliga värden. Läs mer om KLISTER och Inga Undantag


Medlem i Bildkonst Sverige är en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Den omfattar allt från större konstinstitutioner, kommersiella gallerier, till konsthallar, fria konstaktörer och självorganiserade verksamheter i hela landet. Bildkonst Sverige är en samlad röst för arrangörer inom bildkonstområdet som arbetar för förbättrade villkor.

Läs mer om Bildkonst Sverige


Medlem i SWEDISH ARTIST RESIDENCY NETWORK (SWAN). Läs mer om SWAN www.swanresidencynetwork.com


BAKGRUND

Den 15 september 1856 valsades det första stycket smält järn i valsverket i Smedjebacken. Orsaken till att valsverket
anlades var att de gamla bruken Hagge, Nyhammar och Grängshammar behövde investera i den nya valsverkstekniken.


Platsen för det nya valsverket, vid forsen vid Kolbäcksåns utlopp i sjön Barken, var perfekt. Vattenfallet gav tillräckligt med kraft för att kunna driva verket. Initiativtagare till Smedjebackens valsverk och Walsverksbolagets bildande var Axel Nordlander, ägaren till Hagge Bruk. Familjen fanns med bland ägarna ända fram till 1950-talet. Platsen där valsverket byggdes och utvecklades var tidigare platserna för Västansjö hytta och By Smedja, verksamheter som även de varit beroende av vattenkraften och som drivits sedan 1500-1600-talen.


Den byggnad som nu huserar Konsthallen MEKEN har tidigare varit en mekanisk verkstad, helt enkelt en reparationsverkstad för valsverkets behov. Men husets historia är äldre än så. Det var från allra första början ett kolhus tillhörande By Smedja. Själva stommen till kolhuset, de så kallade kolhuspelarna, finns fortfarande kvar i väggarna.