Tillbaka till naturen

Eric Andersson, IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin


29 maj – 28 augusti 2021

 

Mitt i den oupphörliga ångesten under 2020/2021 fann människor runt om i världen tröst i naturen och undgick den dagliga spänningen av osäkerhet genom att grunda sig i något mer varaktigt.
Den impulsen, oavsett om man längtar efter den frihet som symboliseras av naturen eller upptäcker tillflykt i flora- och faunavärlden, kan ses i nya verk av samtida konstnärer.

För Rousseau var människan i naturtillståndet harmonisk, fri och frisk. Civilisationen däremot har fördärvat människan. Det är från denna ståndpunkt Rousseau ofta tillskrivits slagordet ”Tillbaka till naturen”. Rousseau använder hypotesen om ett naturligt tillstånd för att försöka svara på dessa

grundläggande frågor: Hur bildas samhällen? Vad avgör rättvis social organisation? Hur kan man förena intressen för var och en? De frågor han reser upp i Contrat Social publicerades 1762 återklingar fortfarande idag.

I en tid av miljöförstöring och klimatförändring vill utställningen skildra hur förhållandet mellan natur och kultur, människa och landskap, gestaltas idag. Är det ett alltigenom apokalyptiskt landskap, sönderslitet och utnyttjat som den samtida konsten färdas i? Eller finns det i konsten utrymme för nya utopier, där konsten kan vara med och hitta nya strategier?

Tillbaka till Naturen bjuder på måleri, installation, transdisciplinära projekt, skulptur, video och småskalig odling.


Länk till den digitala invigningen: https://youtu.be/5JyioXPkylE

 

I konsthallens luftiga lokaler på 600 kvm finns goda möjligheter att hålla avstånd till varandra. Öppningen sker inom de ramar och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten satt för museer. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att göra ett besök på Meken så säkert som möjligt. Håll gärna ett avstånd på minst 1,5 meter till andra besökare och tvätta gärna händerna med handsprit, varmt vatten och tvål inför och efter ditt besök hos oss.