Saadia Hussain

BE–LONGINGS

Separatutställning

27/5-20/8 2023


Vernissage 27 maj kl.14
Anders Kilström kulturutskottets vice ordförande inviger utställningen

DJ Hypercub underhåller
Vi bjuder på förfriskningarSaadia Hussain, född 18 oktober 1973 i Lahore, Pakistan, är en svensk konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog.

Den titel som Saadia Hussain har ringat in för utställningen på Meken med dess nya platsspecifika verk är BE-LONGINGS. Saadia har i valet av det engelska ordet ”belonging”, utgått från frågan vad ett hem är och en känsla av trygghet och stöd när det finns acceptans, inkludering och identitet som medlem i en viss grupp.

Saadias tillhörigheter, som på något sätt beskriver och definierar henne är värdefulla för henne och hjälper att berätta hennes historia. Tillbehör hon har ärvt, hittat, fått, köpt och som kommer att överleva henne men också genom dem kommer hon att överleva. Det är ett slags självporträtt, hennes visuella berättelse, hennes kamp och längtan efter tillhörighet.

 

Den här utställningen initierades för drygt två år sedan och har sedan dess präglats av perioder av reflektion, en pågående skapandeprocess och av samtal.

Vad händer när ett perspektiv förskjuts i skala eller position; när något som vanligtvis är uppåtvänt ställs uppochned? Saadia använder sig ofta av symboler, starka färger och aktuella teman för att väcka känslor och reaktioner hos åskådaren. Hur påverkar dessa förändringar, korsningar och förskjutningar ett verks innebörd, uttryck och betraktarens upplevelser och tolkningar?

 

Saadias konstnärskap rymmer komplexa berättelser och får betraktaren att reflektera över traditioner, kulturer och system. Saadia aktivt arbetar med konst som verktyg för att inkludera och aktivera fler för social förändring. Hon ger en plats för människor som ofta inte har en röst i samhället.  Hennes konstnärliga praktik förbinder det känslomässiga med det konceptuella och visar på en mångfald av metoder.

 

Genom kollektiva skapandeprocesser så skapas ett tredje rum där man möts och delar en gemensam strävan och mål. Att man utvecklas till att både synliggöra sin röst och andras. Att alla i gruppen bär ett gemensamt ansvar och utvecklas i att samarbeta och hjälper varandra och blir stärkta tillsammans,  

säger Saadia Hussain.


Den kreativa processen har varit ett viktigt verktyg i livet för Saadia, att få utforska, studera, skapa och uttrycka. Hon arbetar aktivt med egna soloprojekt samt leder kollektiva konstprojekt. Hon drivs starkt av att få fler människor att upptäcka skapandets kraft och har under de senaste 5 åren lett många olika konstprojekt både i Sverige och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet och utvecklat metoder samt lett processer som möjliggjort icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande och möjliggjort fler berättelser i de offentliga rummen och därmed debatten.BE-LONGINGS är en sökande utställning om att få tillhöra…

”Mina tillhörigheter är mina personliga spår från livet. Genom utställning BE-LONGINGS vill jag undersöka de fysiska och emotionella spåren som på olika sätt beskriver och berättar om mig. Jag vill mixa och maxa med de ärvda, hittade och påhittade spåren som banat min väg i sökande efter tillhörighet i Sverige och i världen…” 


Tidigare på konsthallen:

Skapande skola- projekt

Elever i åk 4- 9 bjuds in för att träffa och arbeta med textilkonstnären IRYNA HAUSKA för att prata kring tema HUR MÅR DU? i samband med en konstnärlig process.


VT 2022

VERNISSAGE


Ahlbäckprisutställningen
med 2019-års pristagare
Helene Schmitz.
OBS! Föranmälan krävs!


Lördag 10 oktober kl. 13–16


Föredrag+workshop:


VirkaDygnetRunt (Maria Yvell) håller workshop i gerillaslöjd
och föredrag om slöjdaktivism
och kollektivt hantverk.


11 januari 2020 
kl. 14–16

Filmvisning+ Föredrag:


Visning av konstdokumentären YARN med efterföljande föredrag av författaren Frida Arnqvist Engström om den textila gatukonsten och dess gräsrotsrörelser.


1 februari 2020 
kl. 14–16

Finissage:

Utställningen Från gatan avslutas
i skateboardens tecken med fri åkning, fotografi-utställning av vinterns åkning och annat.
Håll utkik i sociala medier!


Söndag 1 mars kl. 12–16

SPORTLOV-EXTRA:


Under sportlovet utökar vi öppethållandet med fri åkning
av skateboard!


Öppet: Onsdag–fredag kl. 14–17
söndag kl. 12–16

Filmvisning+samtal


Visning av den banbrytande konstdokumentären Style Wars. Efteråt hålls ett föredrag om dess efterklang av Jacob Kimvall (fil. dok. i konstvetenskap vid Sthlm Uni.)


8 februari 2020 

kl. 14–16.30

 KONSTKOLLO 

  

 9–12 augusti 2021


 FORMVECKAN 

 Livegraffiti 

Vi har bjudit in Konstnärsduon

Framkonst, att utsmycka

-Smedjebacksväggen-

 

7 oktober kl. 15


 KONSTKOLLO 

  

 10–14 augusti 2020


World Art Day


Vi firar World Art Day och hyllar konsten utomhus med säkra
avstånd till varandra. Prova på att måla på den allmänna väggen!


15 april kl. 13–16